Poslatismazat

Kontakti:

Bronislav Kosík

IČO: 45425868

DIČ: CZ6505270970

PDV obveznik

Adresa tvrtke:

Hliník 130, 685 01  Bučovice, Češka

Telefonski broj – Bronislav Kosík:

+ 420 608 711 333

e-mail: info@kosikpools.com

Telefonski broj – predstavnik u Hrvatskoj:

+ 420 608 711 333

Predstavnik u Hrvatskoj

+ 420 608 711 333